() | About | FAQ | Help | Author/Works |
THƯ NGỎ

Kính gởi thầy hiệu trưởng (trường tiểu học công lập hoặc trung học công lập),

Tác giả NGUYỄN VĂN BỀN đã biên soạn Từ điển hình ảnh (phiên bản điện tử hay phần mềm trực tuyến) qua trang mạng Http://MediaDic.com/. Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN còn có một số phần mềm miễn phí khác cho trẻ nhỏ (tải miễn phí qua trang web Http://MediaDic.com/). Ngoài ra, ở trang web này, người dùng có thể tham khảo các từ điển thông dụng, từ điển tiếp tố (độc quyền của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN) và Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh. Từ điển hình ảnh (bản đầy đủ) hiện có phiên bản tiếng Anh và sẽ có phiên bản tiếng Việt, tiếng Pháp. Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh đã có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN xin đề nghị:

  1. Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN trong năm 2017 cấp miễn phí cho thư viện trường (tiểu học công lập và trung học công lập) một phần mềm Từ điển hình ảnh (phiên bản tiếng Anh) và một Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh theo tỷ lệ 1 + 1 phần mềm cho mỗi 100 học sinh. Một phần mềm được cài vào 1 thiết bị với điều kiện thầy hiệu trưởng ký đồng ý và cho biết số học sinh của trường.
  2. Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN trong năm 2017 bán giảm giá 50% cho giáo viên trường (tiểu học công lập và trung học công lập) hay nhân viên cơ quan; (xin xem bảng giá) phiên bản tiếng Anh /cho 1 PC và 1 thiết bị di động với điều kiện hiệu trưởng  ký đồng ý và xác nhận danh sách giáo viên và nhân viên của trường mua phần mềm.
  3. Trong năm 2017, đề nghị quý trường nhận bán, hướng dẫn sử dụng các phiên bản phần mềm của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN và nhận chiết khấu 15% giá sản phẩm với điều kiện hiệu trưởng ký đồng ý và ký thỏa thuận với công ty.

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN cũng mong muốn hợp tác với các thầy cô biên soạn bài giảng qua nội dung của Từ điển hình ảnh.

Thầy hiệu trưởng chọn lựa điều khoản thích hợp (1, 2, 3 hoặc 2 điều khoản hay tất cả). Xin vui lòng điền thông tin và ý kiến vào mẫu (form) dưới đây :

 

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN chúng tôi sẽ xem xét các thông tin do các thầy cung cấp và sẽ sớm đáp ứng các nhu cầu của cơ quan. Khi Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN xem xét điều khoản đồng ý của cơ quan.
Về khoản 1/ số phần mềm miễn phí cho thư viện, chúng tôi sẽ gởi Activation code cho trường
Về khoản 2/ danh sách giáo viên mua giảm phí và khoản tiền tương ứng, xin chuẩn bị file .Xls danh sách giáo viên (tên, email và số điện thoại liên hệ) mua phần mềm để gởi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý trường chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi. Khi nhận tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ gởi mã cho giáo viên qua email, nhắn tin qua điện thoại di động (qua mẫu file .xls Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN hướng dẫn để dễ xử lý bằng phần mềm)
Về khoản 3/ ý kiến đồng ý/không đồng ý làm đại lý và nhận chiết khấu của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN chúng tôi sẽ xem xét các thông tin do các thủ trưởng cung cấp và sẽ sớm đáp ứng các nhu cầu của đơn vị. Khi Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN đồng ý với các yêu cầu của đơn vị về 1/ số phần mềm miễn phí cho thư viện 2/ danh sách nhân viên mua giảm phí và khoản tiền tương ứng 3/ ý kiến đồng ý/không đồng ý làm đại lý và nhận chiết khấu của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN, chúng tôi sẽ thông báo cho quý cơ quan chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi. Khi nhận tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ gởi mã cho nhân viên qua email, nhắn tin qua điện thoại di động (qua mẫu file .xls Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN hướng dẫn để dễ xử lý bằng phần mềm)

Trường hợp cơ quan đồng ý nhận làm đại lý và nhận chiết khấu của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN, chúng tôi sẽ mở 1 tài khoản ngân hàng cho quý cơ quan. Cơ quan nhận bán phần mềm (Từ điển đa phương tiện và phần mềm trọng âm), thu tiền mặt của người mua, phát mã đồng thời hướng dẫn cho người mua cách sử dụng các phần mềm. Cơ quan sẽ chuyển 85% doanh số cho Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN qua tài khoản của công ty.


Thư ngỏ

Kính gởi thủ trưởng (cơ quan quân đội),

Tác giả NGUYỄN VĂN BỀN đã biên soạn Từ điển hình ảnh (phiên bản điện tử hay phần mềm trực tuyến) qua trang mạng Http://mediadic.com/. Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN còn có một số phần mềm miễn phí khác cho trẻ nhỏ (tải miễn phí qua trang web Http://mediadic.com/). Ngoài ra, ở trang web này, người dùng có thể tham khảo các từ điển thông dụng, từ điển tiếp tố (độc quyền của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN) và Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh. Từ điển hình ảnh (bản đầy đủ) hiện có phiên bản tiếng Anh và sẽ có phiên bản tiếng Việt, tiếng Pháp. Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh đã có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN xin đề nghị:

1/ Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN trong năm 2017 cấp miễn phí cho thư viện cơ quan một phần mềm Từ điển hình ảnh (phiên bản tiếng Anh) và một Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh theo tỷ lệ 1 + 1 phần mềm/100 quân nhân. Một phần mềm được cài vào 1 thiết bị với điều kiện thầy thủ trưởng ký đồng ý và cho biết quân số của cơ quan.

2/ Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN trong năm 2017 bán giảm giá 50% cho binh sĩ hay giáo viên trường (xin xem bản giá) phiên bản tiếng Anh /cho 1 PC và 1 thiết bị di động với điều kiện thủ trưởng ký đồng ý và xác nhận danh sách binh sĩ, giáo viên của trường mua phần mềm.

3/ Trong năm 2017, cơ quan nhận bán và hướng dẫn sử dụng các phiên bản phần mềm của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN và nhận chiết khấu 15% giá sản phẩm với điều kiện thủ trưởng ký đồng ý và ký thỏa thuận với công ty.

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN cũng mong muốn hợp tác với các giảng viên biên soạn bài giảng qua nội dung của Từ điển hình ảnh.

Thủ trưởng chọn lựa điều khoản thích hợp (1, 2, 3 hoặc 2 điều khoản hay tất cả). Xin vui lòng điền thông tin và ý kiến vào mẫu (form) dưới đây 

 

Họ và tên Thủ trưởng cơ quan []*

Tên đơn vị []*

Địa chỉ số []* đường []*

Tỉnh []*

Huyện, quận []*

Phường, xã []*

Email []*

Số điện thoại liên hệ []*

Ngày, giờ có thể liên hệ []

Điều khoản thích hợp với trường  1, 2, 3*

Quân số của đơn vị []*

Ngân hàng []

Tài khoản ngân hàng []

Chữ ký điện tử []

Ý kiến về đề nghị của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN []

Ý kiến khác []

File .xls danh sách giáo viên mua phần mềm có email và số điện thoại liên hệ.[]

Capcha []*

 

 

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN chúng tôi sẽ xem xét các thông tin do các thủ trưởng cung cấp và sẽ sớm đáp ứng các nhu cầu của đơn vị. Khi Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN đồng ý với các yêu cầu của đơn vị về 1/ số phần mềm miễn phí cho thư viện 2/ danh sách nhân viên mua giảm phí và khoản tiền tương ứng 3/ ý kiến đồng ý/không đồng ý làm đại lý và nhận chiết khấu của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN, chúng tôi sẽ thông báo cho quý cơ quan chuyển tiền vào tài khoản của công ty chúng tôi. Khi nhận tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ gởi mã cho nhân viên qua email, nhắn tin qua điện thoại di động (qua mẫu file .xls Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN hướng dẫn để dễ xử lý bằng phần mềm)

Trường hợp cơ quan đồng ý nhận làm đại lý và nhận chiết khấu của Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN, chúng tôi sẽ mở 1 tài khoản ngân hàng cho quý cơ quan. Cơ quan nhận bán phần mềm (Từ điển đa phương tiện và phần mềm trọng âm), thu tiền mặt của người mua, phát mã đồng thời hướng dẫn cho người mua cách sử dụng các phần mềm. Cơ quan sẽ chuyển 85% doanh số cho Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN qua tài khoản của công ty.