() | About | FAQ | Help | Author/Works |
Hệ thống miễn phí & có phí

Hệ thống Picdic cho phép thanh toán qua các loại tiền tệ khác nhau như Việt Nam Đồng (VND), Euro , USD . Picdic cung cấp các phiên bản khác nhau ứng với nhiều đối tượng sử dụng như sau:

Picdic Kid - Phiên bản hoàn toàn miễn phí dành cho trẻ em, hoặc đối tượng dùng thử với số kho hình ảnh đa dạng cho bạn và bé  một trải nghiệm tuyệt vời.

Picdic Primary School - Phiên bản cấp 1 dành cho học sinh cấp 1 với hơn 3.500 từ phong phú và sinh động giúp các bé trực quan, dễ dàng ghi nhớ kiến thưc. Mức giá giành cho phiên bản này là : 30.000 VND

Picdic Secondary School - Phiên bản dành cho học sinh cấp 2 với kho hình ảnh đa dạng hơn 10.000 từ. Thư viện hình ảnh khổng lồ giúp học sinh cấp 2 dễ dàng học tập . Mức giá ở phiên bản này là : 60.000 VND

Picdic HighSchool - Phiên bản dành cho học sinh cấp 3 với kho hình ảnh khổng lồ không giới hạn với tất cả hình ảnh được cập nhật liên tục. Mức giá ở phiên bản này là 120.000 VND

Picdic Chuyên Khoa - Phiên bản chuyên khoa dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh ngành y khoa. Kho từ điển giúp học tập và nghiên cứu trực quuan hơn mới mức giá 40.000 VND cho bản Regular và 80.000 VND cho bản Pro