() | About | FAQ | Help | Author/Works |
TUYỂN DỤNG (English | Tiếng Việt | Français)
Tuyển dụng

Công ty TNHH phần mềm giáo dục VĂN BỀN VBES mời gọi xây dựng trang web từ điển, biên soạn từ điển đa phương tiện và cơ sở dữ liệu, phát triển và đưa vào ứng dụng Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh Stressing Bee Game, xây dựng khóa học về tiếng Anh nói.

 

VBES cần nhân sự, đối tác xây dựng trang web từ điển.

Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng công nghệ thông tin + (giỏi tiếng Anh hay ngoại ngữ khác).

 

VBES mong muốn hợp tác với các thầy cô

  1. xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện phục vụ giảng dạy,
  2. biên soạn bài giảng qua nội dung của Từ điển đa phương tiện. Sản phẩm sẽ là bài giảng trực tuyến có hình ảnh, âm thanh, clip minh họa nội dung. Nội dung minh họa do trang web từ điển đa phương tiện cung cấp,
  3. xây dựng trang web từ điển đa phương tiện,
  4. hợp tác biên soạn từ điển,
  5. kinh doanh trang web từ điển hay giúp bán (qua mạng hay các phương thức khác) các sản phẩm giáo dục của VBES.

Yêu cầu:

  1. Thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy và biên soạn giáo trình,
  2. Thầy cô  có kinh nghiệm biên soạn từ điển + bằng thạc sĩ trở lên.

 

 

VBES mong muốn phát triển và đưa vào ứng dụng Phần mềm vui học trọng âm tiếng Anh Stressing Bee Game (software), Cuộc  thi vui học trọng âm tiếng Anh Stressing Bee contest (online hay TV gameshow)

Yêu cầu đối tác: nhà đầu tư, đồng sáng lập, đối c ở lãnh vực truyền hình, đạo diễn truyền hình, đối tác ở lãnh vực công nghệ thông tin.

 

VBES mời gọi đối tác kinh doanh các chương trình + khóa học về tiếng Anh nói (đàm thoại hay chuyên sâu)