HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG TỪ ĐIỂN (English | Tiếng Việt | Français)
Hướng dẫn cách dùng từ điển

Hướng dẫn sử dụng Từ điển hình ảnh 

Vào trang web (nếu bạn đã đóng phí và có mã sử dụng), nếu không, đánh cụm từ “Mediadict.com” vào ô URL

Đánh từ cần hiểu nghĩa vào ô tra từ và nhấp nút enter. Bạn sẽ thấy có nhiều ảnh nhỏ. Các ảnh nhỏ hoặc là từ muốn tìm (từ có thể có nhiều nghĩa, nhiều dạng từ loại) hoặc gợi ý từ có dạng giống với từ cần hiểu nghĩa. Để phân biệt các dạng danh từ, động từ, tính từ hay các dạng từ loại khác nên từ điển sử dụng một vài ký hiệu. Ví dụ: 1/ con số ở cuối từ cho biết một nghĩa nào đó (trường hợp từ đa nghĩa) và lưu ý 2/ dấu ~ và chữ cái tiếng Anh sau dấu ~ cho biết từ loại. Như fall1~N chỉ nghĩa thứ nhất của từ ‘fall’ khi ‘fall’ là danh từ (Noun).

Bạn có thể kéo thanh trượt để xem hết liệt kê các thumbnail rồi click chọn ảnh-từ mà mình muốn xem. 

Khi click vào thumbnail sẽ hiển thị ảnh minh họa. Nếu muốn xem ảnh to hơn bạn hãy click vào ảnh một lần hoặc thêm một lần nữa.  

Nhấn nút hình loa để nghe phát âm của từ tiếng Anh. 

Vì “Một bức ảnh nói được nhiều điều” bạn sẽ xem các từ (gạch dưới) có liên hệ với nội dung của ảnh.

Click vào ảnh để xem ảnh to hơn trong 3 giây.   

Trong phiên bản đầu tiên có nhiều từ chưa có hình ảnh minh họa. Ngoài ra, nhiều ảnh chưa minh họa tốt nghĩa của từ. Ban biên soạn sẽ cố gắng hoàn thiện Từ điển.

Sau đây là bảng viết tắt các từ loại 

~Adj  = Adjective  tính từ 

~Adv  = Adverb  phó từ 

~N  = Noun  danh từ 

~pN  = Pronoun  đại từ 

~iV  = intransitive Verb  động từ không cần bổ ngữ,  nội động từ

~tV  = transitive Verb  động từ có bổ ngữ trực tiếp, ngoại động từ

~G  = Gerund  danh động từ 

~C  = Conjunction  liên từ 

~P  = Preposition  giới từ 

~I  = Interjection  thán từ 

~pAdj  = participial Adjective động tính từ 

~Id = Idiom đặc ngữ