() | About | FAQ | Help | Author/Works |

1. Từ điển đa phương tiện là gì?

Từ điển đa phương tiện từ điển điện tử dùng công cụ đa phương tiện (ảnh, âm thanh, nhạc, video, clip và phim) để giải thích hay minh họa từ, từ vựng. Các từ có nghĩa như ‘hoa”, “gầm gừ”, “sấm” sẽ được giải thích, minh họa bằng các tranh, ảnh, âm thanh, ảnh động, đoạn clip tương ứng. Từ, từ vựng là các từ đã có trong các từ điển thông dụng. Các công cụ đa phương tiện được chọn lọc từ nguồn tư liệu có xuất xứ và được phép của chủ bản quyền.

2. Nguồn ảnh ở đâu? Tính pháp lý?

Nguồn ảnh là ảnh có nguồn gốc, xuất xứ hoặc đã ngoài hạn bản quyền thuộc phạm vi sử dụng công cộng hoặc được tác giả của ảnh đồng ý (có điều kiện) cho phép sử dụng.

3. Tác giả của Từ điển đa phương tiện?

Tác giả Từ điển đa phương tiện là Bác sĩ NGUYỄN VĂN BỀN (tìm hiểu thêm Tác giả )

4. Các phiên bản

Từ điển đa phương tiện được biên soạn theo 1/ trình độ người dùng 2/ theo ngôn ngữ (trước mắt sẽ có Từ điển đa phương tiện tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp) 3/ theo chuyên ngành (ngôn ngữ học, y học, thực vật, động vật v.v..)

5. Ưu điểm?

Do có minh họa trực quan nên người học dễ hiểu và nhớ lâu nghĩa từ. Từ điển đa phương tiện được biên soạn cho thích hợp với trình độ người học từ trẻ em học nói đến lớn. Từ điển đa phương tiện là một phương tiện rất tốt cho trẻ em chưa đến lớp hay ở cấp tiểu học. Phương tiện học tập thích hợp cho trẻ ở các cấp này lại không nhiều. Từ điển đa phương tiện không chỉ hiệu quả cho việc học ngôn ngữ, học tiếng mà còn có ích cho việc học các môn khoa học khác.

6. Hạn chế?

Tuy có các ưu điểm nêu trên, từ điển đa phương tiện là công cụ bổ sung cho từ điển truyền thống và các tài liệu khác. Ban biên soạn sẽ cố gắng hoàn thiện Từ điển đa phương tiện.